Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları ile ilgili Yararlanılabilecek Maddeler

Türk Ceza Kanununda bilişim suçları ile mücadelede yararlanılabilecek maddeler iki kısımda ele alınabilmekte. Bir tanesi salt bilişim suçu olarak nitelendirilenler diğeri salt bilişim suçu olarak nitelendirilmeyenler. Aşağıda kısaca bu maddelerin isimlerini belirtmeye çalışalım:

1. SALT BİLİŞİM SUÇU OLARAK NİTELENDİRİLENLER

Salt bilişim suçu olarak nitelendirebileceğimiz suçlar 5327 sayılı yeni Türk ceza kanununun “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı bölümünde yer almıştır:

 • Madde 243: Bilişim Sistemine Girme
 • Madde 244: Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
 • Madde 245: Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
  2. SALT BİLİŞİM SUÇU OLARAK NİTELENDİRİLEMEYENLER

 • 81 ve 82. maddelerde “Kasten öldürme suçu”,
 • 84. maddede “İntihara azmettirme, intiharı teşvik, intihar kararını kuvvetlendirme suçları”
 • 86 ve 87. maddelerde “Kasten yaralama suçları”
 • 91. maddede “Organ ve doku ticareti”
 • 96. maddede “Eziyet suçu”
 • 105. maddede “Cinsel taciz suçu”
 • 106. maddede “Tehdit suçu”
 • 107. maddede “Şantaj suçu”
 • 123. maddede “Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu”
 • 124. maddede “Haberleşmenin engellenmesi”
 • 125. maddede “Hakaret suçu”
 • 132. maddede “Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu”
 • 133. maddede “Kişisel konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu”
 • 134. maddede “Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu”
 • 142. maddenin 2. fıkrasının (e) bendinde “Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçu”
 • 148 ve 149. maddelerde “Yağma suçu”
 • 157 ve 158. maddelerde “Dolandırıcılık suçu”
 • 170. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde “Kasten yangın çıkarma suçu”,
 • 179. maddenin 1. fıkrasında “Kara, deniz, hava ve demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için kurulmuş teknik işletim sistemine müdahale ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu”
 • 213. maddede “Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu”
 • 214. maddede “Suç işlemeye tahrik suçu”
 • 215. maddede “Suçu ve suçluyu övme suçu”
 • 216. maddede “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu”,
 • 217. maddede “Halkı kanunlara uymamaya tahrik suçu”
 • 225. maddede “Alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik suçları”,
 • 226. maddede “Müstehcenlik suçu”
 • 227. maddede “Fuhşa teşvik ve aracılık suçları”
 • 228. maddede “Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu”
 • 237. maddede “Fiyatları etkilemek amacıyla yalan haber veya havadis yayma suçu”
 • 239. maddede “Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması suçu”
 • 258. maddede “Göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu”
 • 267. maddede “İftira suçu”
 • 271. maddede “Suç uydurma suçu”
 • 281. maddede “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu”,
 • 282. maddede “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu”,
 • 285. maddede “Soruşturmanın gizliliğinin ihlali suçu”
 • 286. maddede “Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması veya nakledilmesi suçu”
 • 288. maddede “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu”
 • 299. maddede “Cumhurbaşkanına hakaret suçu”
 • 300. maddede “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçu”
 • 301. maddede “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu”
 • 304. maddede “Devlete karşı savaşa tahrik suçu”
 • 318. maddede “Halkı askerlikten soğutma suçu”
 • 319. maddede “Askerleri itaatsizliğe teşvik suçu”
 • 323. maddede “Savaşta yalan haber yayma suçu”
 • 327. maddede “Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçu”,
 • 329. maddede “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama suçu”
 • 330. maddede “Devletin güvenliği için gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçu”
 • 331. maddede “Uluslar arası casusluk suçu”
 • 334, 335, 336, 337. maddelerde “Yasaklanan bilgileri temin, casusluk maksadıyla temin, açıklama, casusluk maksadıyla açıklama suçları”,
 • 340. maddede “Yabancı devlet başkanına karşı suç”
 • 342. maddede “Yabancı devlet temsilcilerine karşı hakaret suçu”