Makale İnceleme: Towards Secure E-Elections in Turkey: Requirements and Principles

e-voting
e-voting

Makale Adı : Towards Secure E-Elections in Turkey: Requirements and Principles
Yazarları : Orhan Çetinkaya (ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Ankara Türkiye)
Deniz Çetinkaya (ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Ankara Türkiye)
Yayınlandığı yer : IEEE 2nd International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES’07)

Link: Makalenin IEEE Linki için tıklayınız…

Yorum : Makale genel olarak Türkiye’de e-seçim için gerekli olan ihtiyaçlar ve prensipleri ele almaya çalışmıştır. Türkiye’de temsili demokrasi (halkın kendini yönetecek kişileri seçtiği demokrasi) olduğu için makale aslında sadece Türkiye değil, temsili demokrasi uygulayan bütün ülkeleri kapsamaktadır denilebilir.

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle demokrasinin de bilişim sistemleri üzerine taşınma fikirleri tartışılmaktadır. E-seçim ise e-demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi kaynaklara göre e-seçim ve e-demokrasi kavramları birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Literatürde e-seçim ile ilgili bir çok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalarda en çok göze çarpan hususlar e-seçim sistemlerinin güvenlik, gizlilik ve mahremiyet sınırlarını zedelemeden nasıl gerçekleştirilebileceği yönündedir.

Makalede e-seçim gereklilikleri iki ana başlık altında toplanmıştır:
– Çekirdek ihtiyaçlar (Core Requirements)
– Ek ihtiyaçlar (Additional Requirements)

Çekirdek ihtiyaçlar
– Oy kullananın mahremiyeti (Voter privacy)
– Seçilebilirlik (Eligibility)
– Adaletlilik (Fairness)
– Biriciklik (Uniqueness)
– Zorlanamama (Uncoercibility)
– Doğruluk, Hatasızlık (Accuracy)
– Sağlamlık (Robustness)
– Verimlilik (Efficiency)
– İmtina Eden Oy Kullanıcı (Abstaining Voter)
– Sıfır Oy Pusulası (Null ballot)
– Boş Oy Pusulası (Empty ballot)
– Onaylanabilirliği (Validability)
– Evrensel Doğrulanabilirliği (Universal Verifiability)
– Bireysel Doğrulanabilirliği (Individual Verifiability)
– Uygunluk, Kullanılabilirlik (Convenience)
– Adayların Eşitliği (Equality of candidates)
– Açık Kaynak (Open Source)
– Bağların çokluğu (Manifold of Links)
– Şeffaflık (Transparency)
– Fiziksel tekrar sayma ve denetleme (Physical Recounting and Auditing)
– Teknik Yeterlilik (Technical Adequacy)
– Sonuçların Duyurulması (Anouncement of Results)
Ek İhtiyaçlar
– Alındı-Serbestliği (Receipt-freeness)
– Hareketlilik (Mobility)
– Ucuz Seçimler (Cheap Elections)
– Esneklik (Flexibility)
– Tasarım Bağımsızlığı (Design Independence)
– Doğrulanmış Oy Pusulası Stilleri (Authenticated Ballot Styles)
– Ölçeklenebilirlik (Scalability)

Yazarlar yukarıda sözkonusu olan ihtiyaçları makalede açıklamakla birlikte, Türkiye gibi temsili demokrasilerin olduğu ülkelerde normal seçimlerin e-seçim halini alabilmesi için bu ihtiyaçların mutlak suretle karşılanması gerektiğini vurgulamışlardır.