10 soruda Açık Anahtar Altyapısı

Açık Anahtar Altyapı (AAA) Teknolojisi günlük hayatımıza girmeye başladı (Link1 ve Link2). Her yeni teknolojide olduğu gibi bu projelerin başarısı için de teknik detayların mümkün olduğu ölçüde son kullanıcıdan saklanması önemli. Ama karar vericilerin, yöneticilerin ve işin teknik tarafında olanların temel bazı bilgilerle donanmış olması gerekiyor. AAA bilgisini ölçmek isteyenler için hazırladığımız aşağıdaki küçük test umarım bu açıdan faydalı olur.

AÇIK ANAHTAR ALTYAPISI

TEST SORULARI

 

1.)      Açık Anahtar Altyapısı (AAA) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a.) AAA sadece açık anahtar şifrelemesinin güvenli çalışması için gereklidir.

b.) AAA sadece sayısal imzanın güvenli çalışması için gereklidir.

c.) AAA hem açık anahtar şifrelemesinin hem sayısal imzanın güvenli çalışması

     için gereklidir.

d.) AAA olmazsa açık anahtar şifrelemesi klasik şifreleme gibi çalışır.

e.) Hem imza hem şifre kullanıldığı durumlarda AAA’ya ihtiyaç kalmaz.

 

2.)      Sayısal imza aşağıdaki işlevlerden hangisi veya hangilerine sahiptir?

a.) Mesaj göndereni tanıma     

b.) Mesaj bütünlüğü     

c.) İnkar-edememe     

d.) Hiçbiri     

e.) Hepsi

 

3.)      Sayısal imza, Elektronik İmza ve Islak imza ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

          doğrudur?

a.) Islak imzanın tarayıcıdan geçirilerek sayısal forma dönüştürülmesi ile sayısal imza

     üretilebilir.

b.) Islak imzanın tarayıcıdan geçirilerek sayısal forma dönüştürülmesi ile elektronik imza

     üretilebilir.

c.) Bu üçü arasında en güvenilir olanı ıslak imzadır.

d.) Bu üçü arasında en güvenilir olanı sayısal imzadır.

e.) Bu üçü arasında en güvenilir olanı elektronik imzadır.

 

4.)    Ayşe’nin Bora’ya sayısal imzalı bir mesaj göndermesi ve Bora’nın bu mesajı doğrulaması sırasında aşağıdaki anahtarlardan sırası ile hangileri kullanılır?

a.) Bora’nın açık anahtarı – Bora’nın gizli anahtarı

b.) Ayşe’nin açık anahtarı – Ayşe’nin gizli anahtarı

c.) Bora’nın gizli anahtarı – Bora’nın açık anahtarı

d.) Ayşe’nin gizli anahtarı – Ayşe’nin açık anahtarı

e.) Bora’nın açık anahtarı – Bora’nın açık anahtarı

 

5.)    Ayşe’nin Bora’ya şifreli bir mesaj göndermesi ve Bora’nın bu mesajı çözmesi sırasında aşağıdaki anahtarlardan sırası ile hangileri kullanılır?

a.) Bora’nın açık anahtarı – Bora’nın gizli anahtarı

b.) Ayşe’nin açık anahtarı – Ayşe’nin gizli anahtarı

c.) Bora’nın gizli anahtarı – Bora’nın açık anahtarı

d.) Ayşe’nin gizli anahtarı – Ayşe’nin açık anahtarı

e.) Bora’nın açık anahtarı – Bora’nın açık anahtarı

 

6.)    Sayısal İmzanın doğrulanması işleminde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a.) Özet algoritması           

b.) İmza            

c.) İmza doğrulama algoritması            

d.) Açık anahtar        

e.) Gizli anahtar

 

7.)    Sayısal İmzanın güvenliği için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

a.) Açık Anahtar Altyapısı

b.) İmzalayan kişinin gizli anahtarının gizliliği

c.) İmzayı onaylayan kişinin gizli anahtarının gizliliği

d.) İmzalayan kişi ile açık anahtarı arasında güvenli bir bağ

e.) Sayısal imza algoritmasının güvenli çalışması

 

8.)    Sayısal sertifikalar ne işe yarar?

a.) Sayısal imzanın doğru çalışıp çalışmadığının kontrolünü sağlar.

b.) Sayısal imza doğrulamasında kullanılan açık anahtar ile anahtar sahibi arasında güvenli

     bir bağ oluşturulmasını sağlar.

c.) Ehliyet, nüfus cüzdanı gibi kimlik belgelerinin yerine kullanılır.

d.) Sertifika otoritesinin imzaları doğrulamasına olanak verir.

e.) Sertifika otoritesinin açık anahtarı yerine kullanılır.

 

9.)    Telekomünikasyon kurumunun sayısal imza ile ilgili görevi nedir?

a.) İkincil düzenleme ve denetleme görevi

b.) Kök sertifikasyon makamı olma görevi

c.) Güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi görevi

d.) Sayısal sertifikaların dağıtılması görevi

e.) Hepsi

 

10.)    Sayısal imza ile ilgili aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

I.       Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ıslak imzanın yerini alması beklenmektedir.

II.      E-oylama gibi yeni uygulamalarda kullanılması mümkündür.

III.    Sayısal imzaya geçilmesi ile iş süreçlerinin iyileşmesi sağlanabilecektir.

a.) Sadece I    

b.) Sadece II           

c.) Sadece III          

d.) I ve III              

e.) I, II ve III