802.11 Ağlarında Servis Engelleyici Saldırılar ve Karşı Koyma Yolları

Bir çok araştırmacı gibi Larry Peterson da yazmış olduğu bilgisayar ağları kitabında güvenlik konusunda ucu açık problemlerden en önemlilerinden birinin servis engelleyici saldırılar (ing: denial of service attacks) olduğunu belirtmekte. Telsiz yerel alan ağlar kapsamında bu konudaki çalışmaları İngilizce olarak yayınlanmış makalemizde özetlemeye ve bir güvenlik modeli içerisinde tüm yönleriyle ele almaya çalıştık. İlgili olanlara duyurulur.