ISCTURKEY 2012

ISCTURKEY 2012 konferansı yarın ve cuma günü (17-18 Mayıs 2012)  ODTÜ’de yapılacak. Katılım ücretsiz.
Yüksek Lisans öğrencilerimden Murat Akpulat aşağıda özetini verdiğim çalışmayı yarın (17 Mayıs 2012) saat 16:30’da başlayacak 3. oturumda sunacak. Katılmak isteyenlere duyurulur.
Başlık: Metin ve Grafiksel Öğeleri Birleştiren Yeni bir Parola Tabanlı Kimlik Doğrulama Yöntemi
Özet: Günümüzde en yaygın kullanılan kimlik doğrulama yöntemi şifre (parola) tabanlı olanlardır. Son yıllarda pek çok grafiksel parola yöntemleri geliştirilmiş fakat bu yöntemler pratikte henüz klasik metin parolaların yerini alamamıştır. Bu çalışmada hem metin hem grafiksel öğeler içeren melez bir parola tabanlı kimlik doğrulama yöntemi önermekteyiz. Yaptığımız deneysel çalışma Yaz&Tıkla ismini verdiğimiz yeni yöntemin hem uzun dönem hatırlanabilirlik hem de kullanıcı memnuniyeti açısından sadece metin ve sadece grafik tabanlı parola yöntemlerine oranla daha başarılı olduğunu göstermektedir.